Vision / Mission


Vision

The Professional Regulation Commission is the instrument of the Filipino people in securing for the nation a reliable, trustworthy and progressive system of determining the competence of professionals by credible and valid licensure examinations and standards of professional practice that are globally recognized.


Mission

To deliberately, scientifically and consistently determine the competence of professionals through the provision of professional standards and judicious issuance of professional license.

P – rofessionalism and Integrity
R – esponsibility, Unity and Accountability
C – ompetence and Excellence


PRC Hymn

PRC ang lingkod ng Bayan
Patuloy na pag-unlad ang tanging hangad
Sa tao at sa lipunan
Serbisyo ang misyon habang buhay

Teknoekonomiko, pang-politikal at sosyo-kultural
Pang akademiko't pangkalusugan
At may moralidad na hinahangaan ng mundo

Propesyonalismo at integridad
Responsibilidad sa bayang nililiyag
Kahusaya't kaalaman
Taglay naming mga Propesyonal

Kahusaya't kaalaman
Taglay naming Propesyonal
Ipagbunyi ang PRC!Official Gazette
Open Data Portal